malerier i vaerksted

På vægge

Værkene hænger her og der eller står i krybbeembarassed

 

I dialog med solnedgang

 Maleri i dialog med solnedgangen på Søstien